Velkommen til Roundup

Roundup – det effektive middel til ukrudtsbekæmpelse Med dette praktiske og godkendte glyphosatprodukt, kan du nu hurtigt og effektivt bekæmpe ukrudtet i haven, i indkørsler og mellem fliser. Med de praktiske og effektive klar-til-brug sprayflasker anvendes ukrudtsmidlet direkte på planten, hvorefter midlet optages gennem plantens stængel og transporteres rundt i hele planten og ned i rødderne. Dette betyder, at hele planten bekæmpes, så ukrudtet ikke kommer igen.

Se video
Velkommen til Roundup

Roundup – det effektive middel til ukrudtsbekæmpelse Med dette praktiske og godkendte glyphosatprodukt, kan du nu hurtigt og effektivt bekæmpe ukrudtet i haven, i indkørsler og mellem fliser. Med de praktiske og effektive klar-til-brug sprayflasker anvendes ukrudtsmidlet direkte på planten, hvorefter midlet optages gennem plantens stængel og transporteres rundt i hele planten og ned i rødderne. Dette betyder, at hele planten bekæmpes, så ukrudtet ikke kommer igen.

Se video
Velkommen til Roundup

Roundup – det effektive middel til ukrudtsbekæmpelse Med dette praktiske og godkendte glyphosatprodukt, kan du nu hurtigt og effektivt bekæmpe ukrudtet i haven, i indkørsler og mellem fliser. Med de praktiske og effektive klar-til-brug sprayflasker anvendes ukrudtsmidlet direkte på planten, hvorefter midlet optages gennem plantens stængel og transporteres rundt i hele planten og ned i rødderne. Dette betyder, at hele planten bekæmpes, så ukrudtet ikke kommer igen.

Se video

Græsplænen i august: Tips og gode råd til græsplænen

Græsplænen i august: Tips og gode råd til græsplænen

Sommeren er nu på sit højeste, og de tørre perioder i løbet af sommeren har måske sat sine tydelige spor i græsplænen. August måned kan være et godt tidspunkt til at give græsset et nyt og friskt look, for eksempel med en gang gødning eller måske en mere omfattende renovering.

I)             Gør den gule og slidte græsplæne fin igen med en eftersåning

Efter flere sommermåneder er din græsplæne måske blevet tynd flere steder og har fået bare pletter, og du kan med fordel så nyt græs og derved reparere den eksisterende græspæne, uden nødvendigvis at anlægge en helt ny plæne. Vælger du at efterså plænen, bør du huske at vande den jævnligt og også gøde plænen. Dog bør man ikke gøde for meget i august, da græsplænen har brug for hvile i de forestående efterårsmåneder.

Sørg i øvrigt for at klippe græsset jævnligt (ugentligt) for derved at holde ukrudtet væk, men pas på med ikke at klippe græsset helt ned, da plænen ellers vil visne i tørt og varmt vejr.

 

II)            Inden anlæg af ny græsplæne: Hvilke forholdsregler bør man tage?

1.    Tag vejr- og temperaturforhold i betragtning

Hvis du påtænker at anlægge en helt ny græsplæne, er august måned et godt tidspunkt, da det som regel regner nogenlunde regelmæssigt, og da det heller ikke længere er for varmt. Forholdene i jorden bør være ideelle, da en nyanlagt eller nysået græsplæne har brug for en del vand og ikke for meget tørke, og i august måned er betingelserne derfor ofte ideelle.

 

2.    Beslut dig for typen af græsplæne

Inden du anlægger din græsplæne, bør du bør først og fremmest vælge, hvilken type græsfrø, du vil bruge. Dette vil afhænge af, hvilken type plæne, du ønsker dig, dvs. om det skal være en robust plæne, der kan tåle boldspil og vild leg, eller om det snarere skal være en fin or sirlig plæn uden ukrudt og mos.

Man bør i øvrigt tage plænens placering i betragting, før man bestemmer sig for typen af græsplæne. For eksempel bør man overveje, om plænen ligger i skygge, hvor vækstbetingelserne er mindre gode, eller om den snarere ligger i bagende sol, så græsset risikerer at blive svedet i meget varme perioder.

Det er vigtigt at overveje disse faktorer meget nøje, da de kan have betydning for, om man på enkelte steder måske helt bør undgå at så græs, om det vil være hensigsmæssigt at jævne terrænet før såning, om jorden har brug for en speciel type forberedning, samt hvilken typen græsfrø man bør anvende.

 

III)          Tips til anlæg af ny græsplæne

Når du har bestemt dig for typen af græsplæne, kan du gå i gang med at forberede jorden til såning. Det er vigtigt at forberede jorden grundigt, da det drejer sig om en helt ny græsplæne, der skal anlægges. Efter grundigt at have løsnet jorden ved fræsning, bør man foretage en omhyggelig ukrudtsbekæmpelse. Det er meget lettere at fjerne ukrudtet og komme helt til bunds i det, før græsset er sået end bagefter!

Der er flere metoder til fjernelse af ukrudtet. Det kan fjernes enten ved lugning eller med et kemisk ukrudtsmiddel. Hos Roundup finder du et ukrudtsmiddel, der egner sig perfekt til ukrudtsbekæmpelsen, inden du anlægger din nye græsplæne. Først bør alle sten og rodrester fjermes fra jorden, og derefter rives jorden grundigt igennem.

Herefter kan du så frøene, som fordeles i et jævnt lag over hele det område, der skal dækkes. Efter at græsfrøene er blevet spredt på arealet, rives jorden let igennem, så frøene bliver blandet med det øverste jordlag. Herefter tromles jorden for at udjævne den, og for at frøene får god kontakt med selve jorden.  Det er meget vigtig, at man vander umiddelbart efter såningen, for jorden og frøene skal holdes fugtige i omtrent 4 uger, så græsset kan slå rod.  Site Explorer Site Explorer