Velkommen til Roundup

Roundup – det effektive middel til ukrudtsbekæmpelse Med dette praktiske og godkendte glyphosatprodukt, kan du nu hurtigt og effektivt bekæmpe ukrudtet i haven, i indkørsler og mellem fliser. Med de praktiske og effektive klar-til-brug sprayflasker anvendes ukrudtsmidlet direkte på planten, hvorefter midlet optages gennem plantens stængel og transporteres rundt i hele planten og ned i rødderne. Dette betyder, at hele planten bekæmpes, så ukrudtet ikke kommer igen.

Se video
Velkommen til Roundup

Roundup – det effektive middel til ukrudtsbekæmpelse Med dette praktiske og godkendte glyphosatprodukt, kan du nu hurtigt og effektivt bekæmpe ukrudtet i haven, i indkørsler og mellem fliser. Med de praktiske og effektive klar-til-brug sprayflasker anvendes ukrudtsmidlet direkte på planten, hvorefter midlet optages gennem plantens stængel og transporteres rundt i hele planten og ned i rødderne. Dette betyder, at hele planten bekæmpes, så ukrudtet ikke kommer igen.

Se video
Velkommen til Roundup

Roundup – det effektive middel til ukrudtsbekæmpelse Med dette praktiske og godkendte glyphosatprodukt, kan du nu hurtigt og effektivt bekæmpe ukrudtet i haven, i indkørsler og mellem fliser. Med de praktiske og effektive klar-til-brug sprayflasker anvendes ukrudtsmidlet direkte på planten, hvorefter midlet optages gennem plantens stængel og transporteres rundt i hele planten og ned i rødderne. Dette betyder, at hele planten bekæmpes, så ukrudtet ikke kommer igen.

Se video

Plant stauder og giv græsplænen en renovering

Plant stauder og giv græsplænen en renovering

September er som regel en travl måned i haven. I denne måned er der stadig en god varme i jorden samtidig med, at der for det meste kommer rigeligt med regnvand. Betingelserne er derfor perfekte til at plante nye stedsegrønne planter, buske og træer, da alt hvad der plantes kommer hurtigt fra start. Det er iøvrigt et udmærket tidspunkt til at renovere græsplænen og gøre have vinterklar med en grundig ukrudtsbekæmpelse.

I) Plant stedsegrønne planter og og grav dine blomsterløg ned

1.    En perfekt måned til plantning af stauder

I september er det højsæson for plantning af stauder og stedsegrønne planter, buske og træer. Da temperaturen i jorden og vejrforholdene i det hele taget er perfekte til plantning, betyder det, at planten kan nå at udvikle et rodnet inden vinteren sætter ind, hvilket giver den de bedste betingelser for at klare sig godt næste år f.eks. i sommerens tørkeperioder. Du kan enten vælge at finde nye stauder i et havecenter eller lign., men det er også en mulighed at omplante en allerede blomstrende staude fra din egen have.

2.    Plant dine forårsløg allerede nu

I blomsterbedet vælter det sikkert allerede frem med flotte blomster, men netop nu er også det perfekte tidspunkt til at planlægge forårets blomsterflor. Graver du dine blomsterløg ned i september, vil du se et væld af flotte blomster i din have, når foråret kommer. Jo flere forskellige forårsløg du vælger, jo længere tid vil du have blomster i haven til foråret. Da der statistisk set er risiko for nattefrost sidst i september, kan det være en god ide at anvende plastik til overdækning om natten.

3.    Bekæmp ukrudtet grundigt inden plantningen

Sørg for, at rodrester, sten og ukrudt fjernes fra bedet inden plantningen, og vær især omhyggelig med at fjerne sejlivet, flerårligt ukrudt. I tilfælde af ukrudt med dybtvoksende rødder, kan ukrudtsmidler indeholdende glyphosat være den ideelle løsning. Glyphosat agerer effektivt på ukrudtet, da det dræber hele ukrudtsplanten og derved forhindrer, at uønskede planter som f.eks. skvalderkål, tusindfryd og mælkebøtter spredes i haven.

 

II)  Tips til vedligeholdelse af græsplænen i september

I september skal græsplænen stadigvæk klippes, men der går længere tid imellem hver klipning. Klippehøjden bør sættes til 3-4 cm, helst ikke kortere, da  græsset ikke har så god mulighed for at udnytte det sparsomme dagslys, hvis det bliver for kort. Græsplænen er desuden bedre beskyttet mod frost og klarer sig bedre i kampen mod ukrudt og mos, hvis den ikke er klippet for kort.

September måned er i øvrigt det ideelle tidspunkt til en renovering af græsplænen. Måske har din græsplæne mistet sin kønne, grønne farve i løbet af sommeren og den har måske oven i købet fået nogle bare pletter, så en eftersåning vil måske være på sin plads. Da temperaturen i jorden er helt ideel for græsfrøene, vil det desuden være det perfekte tidspunkt til at anlægge en ny græsplæne. Da den ideelle temperatur betyder, at græsfrøene hurtigt vil spire i den fugtige jordoverflade, vil den nye græsplæne spire frem allerede få uger efter såningen.

III) Bekæmpelse af ukrudtet i græsplænen

Hvad enten man vælger at renovere den allerede eksisterende græsplæne eller at anlægge ny, er det vigtigt, at man så grundigt som muligt fjerner ukrudtet inden eftersåningen/anlægget af den nye græsplæne. Typen af ukrudtsbekæmpelse vil ofte afhænge af, hvilken type ukrudt, det drejer sig om. For eksempel vil mos i plænen i et vist omfang forholdsvis let kunne rives væk, hvorimod mælkebøtter vil være sværere at komme til livs. Et ukrudtsmiddel vil derfor ofte være nødvendigt til fjernelse af mælkebøtter.  Sørger man for at vælge et selektivt ukrudtsmiddel, sikrer man, at det kun er ukrudtet og ikke græsset der bliver beskadiget.

Det vil desuden styrke græsplænen, hvis man sørger for at så nyt græs på de bare pletter i plænen, da man herved giver græsset de bedste forudsætninger i forhold til at konkurrere mod ukrudtet. Site Explorer Site Explorer